תושבים חוזרים ורילוקיישן

Relocation- Our services

משרד רואה חשבון מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, יעוץ מס בטרם ההחלטה על עיתוק, ליווי תהליך ניתוק תושבות מישראל והעברת מרכז חיים לחו"ל, מיסוי הכנסות בחו"ל, הגשת דוחות מס,  בקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים.

משרד מנוסה במיסוי רילוקיישן של ישראלים לאירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, גרמניה, הולנד, קפריסין, איטליה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה( רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ארה"ב, מקסיקו, ארגנטינה, קנדה),  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה.

למשרד שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי.

הטיפול בתחום ייעוץ מס רילוקיישן שונה מאדם לאדם, והוא תלוי בעיקר בשני גורמים:

תקופת השהייה מחוץ לישראל – כאמור, מס הכנסה רואה באדם שיוצא לעבוד בחו"ל לתקופה של פחות משלוש שנים, תושב ישראל. יתרה מזו, מבחינת מס הכנסה, בחצי השנה הראשונה בביצוע הרילוקיישן האדם עדיין תושב ישראל. 

בדיקת מרכז החיים – כאמור, יש חמישה מבחנים המפורטים בפקודה לצורך קביעת מרכז החיים של הנישום: מקום ביתו הקבוע, מקום מגוריו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים שלו ומקום פעילותו בארגונים שונים. כמו כן, ייבחנו היבטים אחרים אשר אינם מצוינים בפקודה, ובהם ההיבט הסובייקטיבי שבוחן את כוונותיו של היחיד. על מנת להעניק ייעוץ מס רילוקיישן מיטבי יש לבחון ולשקלל את מכלול הנתונים, ורק אז לקבל החלטה מושכלת מהי הדרך הטובה ביותר להגשת דוח המס של הנישום.
 

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונותיכם הסובייקטיביות. במידה והתגבשה אצלכם החלטה להעתיק את מרכז החיים לארה"ב למספר שנים או להגר לארה"ב, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. אחרת קיימת חשיפת מס הכנסה ותשלום כפול של דמי ביטוח לאומי.

שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך.

ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בארה"ב, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל.

במידה ואין כוונה להעתיק את מרכז החיים לארה"ב, מדובר בתכנית עבודה שונה מול רשויות המס וביטוח לאומי.

במצב זה, כאשר מעמד התושבות נשמר, קיימת חובת דיווח לרשויות המס בישראל וביטוח לאומי על ההכנסות שיופקו בארה"ב. תקנות מס הכנסה אומנם מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת, אך אי ידיעת מלוא הזכויות והכרת הדין על בוריו, יכולה לגרור תאונות מס קשות ולכן רצוי מאוד להיוועץ  עם מומחה במיסוי רילוקיישן לארה"ב

 הטיפול בתחום ייעוץ מס רילוקיישן שונה מאדם לאדם, והוא תלוי בעיקר בשני גורמים:

תקופת השהייה מחוץ לישראל בפן כמותי. ובדיקת מרכז החיים בפן האיכותי - כאמור, יש חמישה מבחנים המפורטים בפקודה לצורך קביעת מרכז החיים של הנישום: מקום ביתו הקבוע, מקום מגוריו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים שלו ומקום פעילותו בארגונים שונים. כמו כן, ייבחנו היבטים אחרים אשר אינם מצוינים בפקודה, ובהם ההיבט הסובייקטיבי הבוחן את כוונותיו של היחיד.

על מנת להעניק ייעוץ מס רילוקיישן מיטבי יש לבחון ולשקלל את מכלול הנתונים, ורק אז לקבל החלטה מושכלת מהי הדרך הטובה ביותר להגשת דוח המס של הנישום.

מה כולל ייעוץ מס רילוקיישן?

השירות כולל: שיחת יציאה לגבי היבטי מס בישראל (הייעוץ ניתן לפני היציאה לרילוקיישן), המקיפה את מכלול היבטי המס החלים ברשויות השונות בישראל בעקבות היציאה לרילוקיישן (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין). ייעוץ בנושא מיסוי אקוויטי של עובדים (מניות, אופציות, RSU's). ייעוץ בנוגע למיסוי הכנסות ישראלים בחו"ל ייעוץ לגבי ניתוק תושבות ישראלית לצורכי מס. בניית "תיק ניתוק תושבות" למבצע הרילוקיישן. ייעוץ בניתוק תושבות בביטוח לאומי. המשרד מתמחה גם בהגשת דוחות מס בישראל למבצעים רילוקיישן.

ניתוק תושבות

תושב ישראל לצורכי מס ממשיך להיות חייב במס לפי דיני המס בישראל, אף אם הוא שוהה בחו"ל תקופה ארוכה לצורכי עבודה, לימודים או מכל סיבה אחרת, אלא אם יוכיח בצורה ברורה וחד משמעית כי העתיק את מרכז חייו למדינה זרה, ניתק את קשריו העסקיים והחברתיים עם ישראל ובעל מעמד של תושב לצורכי מס במדינה החדשה אליה עבר/היגר. סוגיית ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה ומועד היציאה מרשת המס הישראלית היא אחת מהסוגיות המורכבות והמעוררות מחלוקות בין נישומים ובין רשות המסים בישראל שהגיעו לפתחם של בתי המשפט בישראל. תושבות של יחיד תלויה בגורמים רבים ונבחנת לגופו של כל מקרה לאור נסיבות חייו של הנישום. ככל שהעזיבה היא ל"מדינת אמנה" קיימת חשיבות גם להוראות האמנה בעניין תושבות. 

חשוב לזכור – "תושבות מס" ואזרחות אינן דרות בכפיפה אחת לעניין דין המס בישראל. ניתוק תושבות מס אינו מותנה בוויתור על אזרחות ישראלית. יתכן מצב שבו יחיד ינתק את תושבותו לעניין המס, אך ימשיך להיות אזרח ישראל מן המניין. העובדה נכונה גם בכיוון הפוך – אזרחות זרה אינה שוללת תושבת מס. יתכן מצב שבו יחיד בעל אזרחות צרפתית, יושב בישראל ומפיק הכנסות בישראל ולכן חייב בישראל או תושב ישראל לצורכי מס בעל אזרחות ישראלית, שוהה במדינה זרה וחייב במס על הכנסותיו לאותה מדינה. ארצות הברית נמנית בין המדינות הבודדות שמחייבות יחידים במס פדרלי על בסיס אזרחות. 

ניתוק תושבות – הדין הפנימי 

הפקודה אינה מסדירה את יום ניתוק התושבות לצורכי מס ואת המועד לשינוי מעמד לתושב חוץ.  יחד עם זאת,  הגדרת "תושב חוץ" בפקודה כוללת שתי חלופות. האחת, "מי שאינו תושב ישראל", דהיינו מי שמרכז חייו אינו נמצא בישראל. השנייה, מי ששהה בשנתיים הראשונות מעל 183 ימים מחוץ לישראל ובשנתיים שלאחר מכן מרכז חייו לא היה בישראל – "מבחן ארבע השנים". ככל שהנישום ישהה מחוץ לישראל 183 ימים או יותר במשך שתי שנות מס רצופות ובשנתיים שלאחר מכן  מרכז חייו יהא מצוי מחוץ לישראל – הוא ייחשב למי שחדל להיות תושב ישראל החל במועד העזיבה בשנה הראשונה שבה שהה 183 ימים (או יותר) מחוץ לישראל.  למעשה, קיימות שתי דרכים ע"פ הפקודה לטעון ניתוק תושבות מס כמפורט להלן: 

נישום ייחשב לתושב חוץ כאשר ניתן יהיה לקבוע לגביו שמרכז חייו מחוץ לישראל. מבחן מרכז החיים כולל את בחינת בית הקבוע, מקום המגורים הקבוע של היחיד ובני משפחתו הגרעינית (בן זוג וילדים קטינים), היכן מצוי מקום עיסוקו או העסקתו הקבוע, היכן מצויות זיקותיו הכלכליות וזיקותיו חברתיות. על פי רוב לא תסתפק רשות המסים בכך שהנישום ניתק זיקות מישראל ותבקש הוכחה כי ביסס זיקות משמעותיות במקום המגורים שאליו עבר. ככל שהמעבר למדינה האחרת נעשה לתקופה ארוכה יותר, יקל לבסס טענה בדבר ניתוק תושבות.  רשות המסים אינה נוטה להכיר בניתוק תושבות באופן מיידי במועד העזיבה את ישראל (מועד "העלייה למטוס"). עם זאת קיימים פסקי דין שקבעו ניתוק תושבות במועד היציאה מישראל וזאת לאור נסיבות המקרה שנדון בבית המשפט (ראו פסק הדין בעניין יעל צור (ע"מ 19466-01-12) משנת 2014). אם הוכח כי מרכז החיים של היחיד אינו בישראל, אין צורך לבחון את חלופה 2 להגדרת תושב חוץ.

 
רילוקיישן לספרד - וויזת נוודים החל מינואר 2023. 

בינואר 2023 אישרה ממשלת ספרד את וויזת Spanish Digital Nomad , המאפשרת לנוודים דיגיטליים שאין להם אזרחות אירופאית הזדמנות פז לחיות ולעבוד מרחוק בגבולות ספרד במשך שנה (ניתן לחידוש עד 5 שנים) כל עוד עומדים בדרישת ההכנסה המינימלית (נכון להיום: סך 2,334  אירו לחודש). השקת ויזת הנוודים הדיגיטלית כבר זכתה להצלחה גדולה במדינות נוספות בשל ההזדמנות לחוות תרבות חדשה, לשפר כישורי שפה וליהנות מאיכות חיים מעולה תוך כדי עבודה מרחוק. אשרת הנוודים הדיגיטלית הספרדית היא אפוא צעד עצום קדימה עבור ספרד בכל הנוגע לקבלת עובדים זרים למדינה, המעניקה לנוודים דיגיטליים אפשרות להשתלב לאורך תקופה של עד שש שנים תוך שילובם בכלכלה הספרדית. אינדונזיה היא כיום היעד המוביל לנוודים דיגיטליים, ואחריה תאילנד ופורטוגל.

אחת הסיבות העיקריות שמושכות נוודים דיגיטליים להתעניין בוויזת הנוודים היא הטבת המס הגלומה בהשגתה. מדובר בהרחבה ל"חוק בקהאם", שהכניסה מספר שינויים במשטר בקהאם שמאפשרים לנוודים דיגיטליים (עובדים שמעוניינים לגור בספרד ולעבוד מרחוק עבור מעסיק זר ברימוט והן פרילנסרים עצמאים, שיבססו את ההיתכנות לשמור על פעילותם הנוכחית בעבודה ברימוט מספרד), ליהנות ממשטר המס המוטב הנ"ל ולהתמסות כתושב זר לצורכי מס בספרד (NRIT) רק על הכנסה שתופק בגבולות בספרד בשיעור 24% מס עד להכנסות בסך  600,000 אירו וזאת בתנאי שלא יותר מ-20% מההכנסה תופק מארגונים ספרדיים מקומיים. עם זאת, מספר העצמאים שיהיו זכאים למשטר זה מוגבל ועל כן רק עצמאים שפעילויותיהם מסווגות כ'יזמות', כלומר הן חדשניות ובעלות ערך כלכלי מיוחד לספרד, יוכלו ליהנות ממשטר המס המוטב. במהלך ארבע השנים הראשונות של החיים בספרד, נוודים דיגיטליים יוכלו במקרים מסוימים לשלם מס בשיעור 15% במקום השיעור הסטנדרטי של 24% בתנאי שהם מרוויחים מתחת ל-600,000 אירו בשנה.  למידע נוסף ומקיף על היבטי מיסוי בנושא: הכנסות נוודים דיגיטליים. 

מיסוי רילוקיישן להולנד

במידה ומתקיימים התנאים לזכאות ברולינג, עובד יהיה זכאי לניכוי המכונה "רולינג 30%", לפיו ניתן להעניק לעובד פטור ממס בהיקף של 30% מהכנסת עבודה. הפטור נועד לכסות את כל העלויות החוץ טריטוריאליות.  אם העובד ביקש להחיל עליו את כללי "רולינג  30%", לא ניתן יהיה לקבל ניכוי עבור העלויות החוץ טריטוריאליות שהוצאו בפועל בנוסף ל-  30%. אם העלויות החוץ טריטוריאליות בפועל גבוהות מההחזר של 30%, ניתן לדרוש אותן כניכוי במקום התרת ההוצאות מכוח הרולינגהחל מ-1 בינואר 2023 ואילך, יש לבחור בכל שנה אם יש להחזיר עלויות חוץ-טריטוריאליות בפועל או אם להחיל רולינג 30%. לא ניתן יהיה לשנות את ההחלטה במהלך השנה הקלנדרית.

כדי להיות זכאים לרולינג בשיעור 30%, על העובד לעמוד במספר תנאים מחמירים. הרולינג תסתיים כאשר לא יתקיימו התנאים. יתרה מזאת, רולינג מתבטלת בתום תקופת מס השכר הבאה לאחר תקופת מס השכר בה הופסקה ההעסקה בהולנד (בדרך כלל בסוף החודש העוקב). לא ניתן להחיל רולינג על הכנסה לאחר עזיבה. מכאן, שבאופן עקרוני לא ניתן להחיל את הרולינג על בונוסים והכנסות מהון שחייבים במס לאחר היציאה מהולנד (ללא קשר אם הזכות להטבה כזו הוקנתה כבר בתקופת העבודה בהולנד)למידע נוסף בנושא תנאי הרולינג, ניתן ליצור קשר. 

רילוקיישן לפורטוגל

מהו משטר מס Non Habitual Residents) ?NHR)

פורטוגל מעניקה הטבות מס במשך 10 שנים ליחיד שהפך לתושב מס בפורטוגל בשנת המס. בתנאי שלא הוגדר כתושב מס בפורטוגל בכל אחת מחמש השנים הקודמות, רשאי היחיד להגיש בקשה למשטר המס. באופן כללי, תושבים הכלולים במשטר המס הנ"ל, מחויבים במס בשיעור אחיד של 20% בגין הכנסה מעבודה (קטגוריה א') והכנסה מעסק עצמאי (קטגוריה ב') הנובעות מפעילויות בעלות ערך גבוה. משטר המס מקנה פטור ממס חל על הכנסה ממקור חוץ (למשל הכנסה מרכוש, ריבית ודיבידנדים), ובתנאי שמתקיימים תנאים מסוימים. ברוב המקרים, רווחי הון ממכירת ניירות ערך חייבים במס בשיעור אחיד של 28%. כמו כן, חל שיעור מס אחיד של 10% על פנסיה ממקור זר וכן על תשלומים אחרים מקרנות פנסיה ותוכניות פרישה דומות. ניתן ליהנות ממשטר זה במהלך תקופה של 10 שנים. בקשה למשטר מס NHR צריכה להיות מוגשת באופן מקוון עד ה-31 במרץ, של השנה העוקבת לשנה שבה הנישום משנה מעמד לתושב מס בפורטוגל. כמו כן, תנאי לקבלת ההטבות במס לפי מסלול ה NHR הוא שהיחיד מחזיק בבית מגורים קבע בפורטוגל (דירה בבעלות או שכורה על ידו) בתום השנה שבה נדרשת הזכאות למשטר המס המיוחד.  

רילוקיישן לבריטניה

ע"פ הדין המיסוי הבריטי הקיים, אם אדם שוכן מחוץ לבריטניה, יש לכך השפעה משמעותית על מעמד תושבות המס שלו בבריטניה. מקום מושבו של אדם יהיה היכן שמצוי ביתו הקבוע. כדי להיחשב Non Domicile, היחיד חייב לבסס ראיות חזקות כדי להיות מסוגל להוכיח שאין בכוונתו להתגורר בבריטניה באופן קבוע, אחרת תיתכן טענה מצד ה- HMRC שמקום מושבו בבריטניה. לאור מעמדו המיסויי המיוחד של ה- Non Domicile, שאלת מקום המושב של היחיד נבחנת בקפידה ע"י ה- HMRC עבור כל מי שטוען שמקום מושבו אינו בבריטניה בייחוד כאשר היחיד שוהה בבריטניה שנים רבות ואינו יכול להוכיח את הנסיבות בהן הוא יעזוב את בריטניה. על מנת להישאר בסטאטוס Non Domicile, היחיד חייב להיות מסוגל לספק ראיות חזקות ל-HMRC על כוונותיו לעזוב את בריטניה. בחינת מקום המושב של היחיד חשוב כיוון שמעמד Non Domicile מזכה את היחיד לבחור לשלם מס על הכנסות מהשקעות בחו"ל ורווחי הון בחו"ל רק במידה והכספים בגין המימוש יועברו בפועל לבריטניה (remittance basis" of taxation"). הכנסות ורווחים בחו"ל שלא הועברו לבריטניה לא יהיו כפופים למס בבריטניה. יחידים שנולדו בבריטניה והעתיקו את מקום מגוריהם למדינה אחרת, וכעת מחליטים להעתיק את מרכז החיים לבריטניה (Formerly domiciled residents), זכאים לתקופת חסד של שנה עם חידוש המגורים בבריטניה.

מה כולל ייעוץ מס רילוקיישן?

שיחת יציאה לגבי היבטי מס בישראל (הייעוץ ניתן לפני היציאה לרילוקיישן), המקיפה את מכלול היבטי המס החלים ברשויות השונות בישראל בעקבות היציאה לרילוקיישן (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין).

ייעוץ לגבי ניתוק תושבות ישראלית לצורכי מס.

בניית "תיק ניתוק תושבות" למבצע הרילוקיישן.

ייעוץ בניתוק תושבות בביטוח לאומי.

המשרד מתמחה גם בהגשת דוחות מס בישראל למבצעים רילוקיישן.

מיסוי בינלאומיתושב חוזרתושב חוזר ותיקהטבות מס לתושב חוזרזכויות תושב חוזרגילוי מרצוןהכנסות ישראלים בחו"לרילוקיישן, מיסוי רילוקיישןתושב ישראל מס הכנסהתושב ישראל ביטוח לאומירילוקיישן לאירופה

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free