תושבים חוזרים ורילוקיישן

Relocation


קיבלתם הצעת רילוקיישן בחו"ל? 

בשנים האחרונות, התפתחות הגלובליזציה בכלל, והתרחבותו של המשק הישראלי בפרט, הניבו הזדמנויות רבות עבור ישראליים לבצע רילוקיישן לחו"ל, בין אם מתוך צורך של חברות ישראליות בהצבת עובדים בחו"ל ובין אם מתוך רצון של חברות זרות לגייס עובדים ישראלים מוכשרים.  בין הסוגיות החשובות שיש לקחת בחשבון היא סוגיית מיסוי רילוקיישן , לה השלכות משמעותיות רבות.

כדי לעשות סדר נזכיר כי המס בישראל הינו על בסיס פרסונאלי כלומר, תושב ישראל יהא חייב במס בישראל גם על הכנסות שהפיק בחו"ל, ולפיכך יחיד שיוצא לרילוקיישן לחו"ל חייב בתשלום מס וביטוח לאומי בישראל, ככל שייחשב תושב ישראל.
כאשר באה רשות המסים לקבוע מהי תושבותו של יחיד לעניין המיסוי, היא מתייחסת למקום המהווה את מרכז חייו הנקבע בהתאם לפרמטרים שונים, כגון: המקום בו יש לו בית (בבעלות או שכור), היכן גרים הוא ובני משפחתו, מקום עבודתו המרכזי, מקום נכסיו והשקעותיו, חשבונות הבנק ומבחנים נוספים. כמו כן,  נבדקת כוונתו של היחיד - דהיינו, היכן הוא רואה את מרכז חייו.
גם למספר ימי השהייה (בשנה) בישראל יש חשיבות – האם שהה היחיד בישראל לפחות מחצית השנה או לא, וכן בדיקה נוספת של ממוצע שהות של 142 יום בשנה הרלוונטית ובשנתיים שקדמו לה.

שינויים שנעשו בדיני המס במשך השנים עשויים להשפיע מהותית על חבות המס. בעוד תפיסת רשויות המס בישראל בעבר הייתה כי ניתוק התושבות מישראל נעשה בהליך ממושך, הרי שנראה כי תפיסתם החדשה היא שונה, ובמסגרתה יפסיק ישראלי להיחשב תושב ישראל לצורכי מס הכנסה באם יעמוד במבחן על פני ארבע שנים.
יש לציין כי ישנו יתרון כאשר המעבר הוא למדינה בעלת אמנת מס עם ישראל (ארה"ב ואנגליה, למשל), וזאת בגלל המעמד החוקתי המיוחד של אמנות המס. למעשה, גם אם יחיד ייחשב כתושב ישראלי על פי הדין הישראלי, ייתכן ואמנת המס תקבע כי הוא איננו תושב ישראל. כמו כן, גישת רשות המיסים במספר מקרים שפורסמו הינה שתקופת שהייה של שלוש שנים במדינה בעלת אמנת מס עם ישראל מספיקה על מנת לבטל תושבות ישראלית.

 

איך לעשות רילוקיישן נכון? כל המידע הנחוץ

שוקלים לעשות רילוקיישן? רשות המסים וביטוח הלאומי במעקב אחר מועד יציאתכם ובעת חזרתכם לישראל. איך לעשות רילוקיישן נכון? כל המידע הנחוץ מאת מרואה חשבון מומחה במיסוי בינלאומי ומיסוי רילוקיישן

עזבתם את הארץ ועברתם לגור בחו\"ל לבד או עם המשפחה? רשויות המס והביטוח לאומי עלולות לסווג אתכם כתושבי ישראל שחייבים במס ובביטוח לאומי, גם על ההכנסות מחו\"ל. נזכיר כי המשמעות של אי דיווח על הכנסות אלה למס הכנסה ולביטוח לאומי יכולה להוביל להטלת קנסות ואף להאשמות בפלילים.

יציאה לחו\"ל לצורכי עבודה או הגירה ללא תכנון מיסוי רילוקיישן מול רשויות המס והביטוח לאומי עלולה להביא למצב שבו ההכנסה שהופקה במהלך העבודה בחו\"ל תחויב במס.

תיקון חוק שנכנס לתוקף החל משנת 2016, מחייב ישראלים שגרים בחו\"ל ואינם מגישים דוחות מס בישראל, לדווח לרשויות המס על המעבר לחו"ל. בדיווח זה יש לצרף נימוקים עובדתיים ומשפטיים שיכולים לתמוך בטענה כי מאחר שהחלטתם להעתיק את מקום מושבכם לחו\"ל ניתקה גם התושבות לצורכי מס מישראל.

תיקון החוק נועד להדק את הפיקוח של רשויות המס על ישראלים שמעתיקים את מקום מושבם לחו\"ל ויורדים מהארץ, ולשים אותם מעל הרדאר, על כל המשתמע מכך. על כן, מומלץ לכל מי ששוקל לבצע את המעבר לחו\"ל לספור את ימי השהות בישראל מדי שנה, ולהימנע מנוכחות בישראל מעבר לתקופות אלה.

פקודת המס ומרבית אמנות המס שעליהן חתומה ישראל, קובעים כי אדם שגר בחו\"ל ייחשב לישראלי לצורכי מס בישראל אם מרכז חייו נמצא בישראל. יש להביא בחשבון מספר פרמטרים ובהם: מספר ימי השהייה בישראל, מיקום בני המשפחה, היקף הנכסים בישראל ובחו\"ל, מקום ההכנסה, וכן קיומם של דירת מגורים, חשבונות בנק, תשלומי ביטוח לאומי, כלי רכב או חברות בארגונים מקומיים וישראלים. אם אדם יסווג כישראלי לצורכי מס או ביטוח לאומי, יהיה עליו לשלם מס וביטוח לאומי מלאים על כלל הכנסותיו הן בישראל והן בחו\"ל ולהגיש דוחות בהתאם. ישראלים שיימנעו מכך ללא הצדקה, חשופים לא רק לתשלום החובות רטרואקטיבית, אלא גם לקנסות ולהרשעה פלילית.

אחת הדרכים להפחית את רמת הסיכון היא להיוועץ עם רואה חשבון מומחה במיסוי הכנסות ישראלים בחו"ל על מנת שייבחן עבורכם את מעמד התושבות. הכלי להבנת חבות המס בישראל הוא מעמד התושבות. מדובר בניתוח מעמיק ומקצועי שאין להקל בו ראש. בוודאי שלא ניתן לקום יום אחד בבוקר ולהחליט "איני תושב ישראל עוד" זו בדיקה שנערכת ע\"י מומחה מיסוי ויפה שעת אחת קודם.

כמובן שרשויות המס אינן ששות לקבל טענות של ניתוק תושבות ואף טוענות לעתים קרובות שניתוק התושבות הוא תהליך ארוך, שאינו מתרחש בסמוך לעזיבה או כתוצאה ממגורים קצרים יחסית בחו\"ל. מנגד, בתי המשפט דווקא הכירו בניתוק התושבות גם לאחר תקופות קצרות יחסית.

עוברים לחו"ל? מה צריך לעשות

 

אם אתם עוברים לגור בחו"ל, יש לדאוג מראש לניתוק הזיקות לישראל בצורה המקסימלית האפשרית ובהקדם האפשרי. כך למשל אם אתם מחזיקים בדירה בישראל עדיף למכור אותה אן לפחות להשכיר אותה לתקופה ארוכה ללא מגבלות מסוימות בחוזה השכירות.  יש לתעד מסמכים מבססים שמעידים על כוונת הניתוק

.ייעוץ רילוקיישן לפני תהליך רילוקיישן ולאחר המעבר לחו"ל

בשנים האחרונות אנו עדים לגל רחב של ישראלים הנשלחים לרילוקיישן בגרמניה או עוברים לשם במטרה לפתוח עסק חדש או חיים חדשים. על פי דיני מיסוי בינלאומי בישראל, אדם תושב ישראל המקבל הכנסה בחו"ל, נדרש לשלם מס הכנסה בישראל. אנשים רבים היוצאים לרילוקיישן בחו"ל לא רואים את עצמם כתושבי ישראל, אך בפועל בהתאם לחוק, עדיין נחשבים תושבי ישראל כל דבר ועניין. אם אדם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים ומעלה, או שהה בישראל בשנת המס 30 ימים ומעלה וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה 425 ימים ומעלה, חזקה עליו כי האדם תושב ישראל. מלבד ספירת ימי השהיה, נערך מבחן איכותי שבמסגרתו בוחנים את מכלול קשריו המשפחתיים הכלכליים והחברותיים. בין היתר בוחנים את מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלו ושל משפחתו, מקום עיסוקו ועבודתו, פעילות בארגונים חברתיים וכדומה. לכן, מנקודת המבט הישראלית, אדם אינו חדל מלהיות תושב ישראל ביום בהיר אחד ובין רגע, ועל כן גם חבות המס שלו במדינת ישראל אינה מתנתקת באופן מידי, גם אם המעסיק ומקום העבודה הפיזי הוא מחוץ לישראל. אז הישראלי העובר לגרמניה, אכן יחויב לשלם מס כפול?

ישראל חתומה על אמנות רבות למניעת כפל מס עם מדינות אחרות שקובעות מנגנון תשלום מס הכנסה בין מדינות וזאת כדי להימנע מתשלומי מס כפולים. בין היתר קיימת אמנת מס בין  מדינת ישראל וגרמניה אשר מאפשרת לתושב ישראל לקבל זיכוי על מס הכנסה שהוא שילם בגרמניה.

הצורך בבחינת תושבות בעת תהליך רילוקיישן, הנו משמעותי מאוד עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל וזאת מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך.
פנייה לקבלת ייעוץ מס בנושא רילוקיישן מרואה חשבון מומחה בתחום המסים לצורך הסדרת חובת הדיווח ותשלום המס- היא בגדר חובה. אחד ההיבטים המרכזיים שיש לבחון כאשר שוקלים ביצוע רילוקיישן או חזרה ממנו הנו היבטי המס ובפרט- אופן הדיווח לרשויות המס, הטיפול במיסוי אופציות, מניעת תאונות מס, לרבות תשלום כפל מס, ותשלומי ביטוח לאומי. רואה החשבון יבחן את כל היבטי המס ובמידת הצורך גם ינהל עבורכם את תהליך ניתוק התושבות מישראל והדיווח לרשויות המס.
קישור לאתר רואה חשבון מומחה במיסוי רילוקיישן


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free